Sunday, 11 August 2013

अस्सल मराठी .........


गॉगल मध्ये नाही छानदिसला
तरी जो फेट्यावर छानदिसतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो....!
"Hi Dude","whats up" न
बोलता,
जो "मित्रा" अशी हाक
मारतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो...!
त्याने
टवाळेगिरी कितीही करो पण
जो मंदिरात
नक्की हात जोडतो,
"आई-बहिणी" वरून
कुणी गेला तर
जो समोरच्याची हाडं
तोडतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो....!
इंग्रजी भले तो हळू आवाजात
बोलतो,
पण"शिवाजी महाराज
कि जय"हे कणखरपणे
जोरजोरात
बोलतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो...!
मुलगी जरी जीन्समधली आवडली,
तरी आई वडिलांसमोर
जो तिला साडीमध्ये
नेतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो...........

No comments:

Post a comment