Sunday, 11 August 2013

कंजूस लव्हर्स.................

कंजूस लव्हर्स ची लव्ह स्टोरी
कंजूस मुलगा आणि मुलगी प्रेमात
पडतात....त्यांना भेटायचं असतं...
मुलगी : पप्पा झोपल्यानंतर मी बाल्कनी मधून
एक नाणं(कॉईन) खाली टाकते, आवाज
ऐकल्यानंतर तू वर ये...
मुलगी नाणं खाली फेकते.....
पण मुलगा एक तासानंतर तिच्या रूम मध्ये
पोहचतो...
मुलगी : एवढा उशीर का केलास???
मुलगा : मी ते नाणं शोधत होतो....पण सापडलच
नाही
मुलगी : अरे मूर्खा....सापडणार कसं???
मी दोरा बांधून खाली फेकलं होतं...मी घेतलं ते
ओढून

No comments:

Post a comment